• Akademiska Sjukhuset – Kulvert

    I slutet av 2015 gjorde vi första etappen i en kilometer lång kulvert och i början av 2017 gjordes etapp 2, vi monterade Rockfon Cosmos Grå i valv. På väggar monterades Rockfon Vertiq i ljusgrå färg.

    Beställare: Sh bygg sten och anläggning ab

Webshop