Allmänna Köp- och leveransvillkor

Följande Allmänna Köp- och leveransvillkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Aros Akustik AB, organisationsnummer 556803-6148, (nedan ”Aros Akustik”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Aros Akustik. Vid försäljning till Konsument tillämpar Aros Akustik de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köp, Betalning och priser

Köp
Köp av Produkterna sker via www.arosakustik.se. Aros Akustik träffar avtal om köp med Konsumenten när Konsumenten trycker på "Slutför Köp". Aros Akustik ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Aros Akustik ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige. Konsumenten samt Aros Akustik är bundna av en beställning som görs på www.arosakustik.se när Konsumenten trycker på "Slutför köp". Därmed innebär beställningen en skyldighet för Konsumenten att betala och Aros Akustik en skyldighet att ombesörja beställd Produkt. För det fall att en Produkt i Aros Akustiks sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas Konsumenten av Aros Akustik som informerar om detta.

Vid ett köp ska Konsumenten alltid få en bekräftelse på köpet via mail inom några minuter. I dom fall Konsumenten inte fått en bekräftelse kan det bero på att det hamnat i skräpkorgen eller att uppgiven e-postadress vid beställningen varit felaktig. Kontakta Kundtjänst om du inte fått en bekräftelse inom 12 timmar.

Priser
Samtliga priser som anges på www.arosakustik.se inkluderar mervärdesskatt (moms). Aros Akustik reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel. Om ett uppenbart fel uppdagas reserverar sig Aros Akustik rätten att ändra priset på ordern med Konsumentens godkännande. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Aros Akustiks orderbekräftelse. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall ändras eller annulleras ordern.

Betala
Aros Akustik erbjuder dig fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning i samarbete med Svea Ekonomi. Betallösningen kallas för Svea Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Svea Checkouts villkor. Genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du Aros Akustiks Köp- och leveransvillkor.

Direktbetalning via internetbank
För kunder i Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB erbjuder vi direktbetalning via internetbank. Vid betalning kopplas du automatiskt till din internetbank där du loggar in och godkänner transaktionen. När du godkänner transaktionen dras pengarna direkt från ditt konto.

Faktura
1.Allmänt

Aros Akustik samarbetar med Svea Ekonomi AB vid betalning via faktura. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. För att få handla mot faktura måste du vara registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige, inte ha några betalningsanmärkningar och vara över 18 år.

Fakturan skickas i samband med utleverans av din beställda vara.

Aros Akustik överlåter samtliga fakturor till Svea Ekonomi AB. Vanligtvis sker kreditprövning efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall tas även en kreditupplysning, en kopia på kreditupplysningen skickas hem till dig.

2. Betalningstid, påminnelseavgift samt dröjsmålsränta
För privatpersoner är betalningstiden 14 dagar från fakturadatum. För företag är betalningstiden 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr. Dröjsmålsränta är 2% per månad och utgår från förfallodagen.

3. Faktureringsrutin konsument
En påminnelse skickas till dig om fakturan inte betalas i tid. Om betalning inte inkommit till Svea Ekonomi AB senast dag 7 från det att påminnelsen skickades till dig övergår fakturan till att bli en kontokredit. Genom detta ges du en möjlighet att delbetala ditt köp i din egen takt. Lägsta beloppet att betala är 3% av vid var tid utestående skuld, dock lägst 50 kr samt ränta och avgifter. Du kan naturligtvis när som helst betala ett högre belopp eller hela skulden.
Om fakturan övergår till en kontokredit gäller villkoren för ”Betalning genom kontokredit”. Där regleras bland annat Svea Ekonomi AB:s rätt att säga upp kontokrediten i förtid:
Betalning genom kontokredit
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Vid kontokredit tillkommer en månatlig aviavgift om för närvarande 29 kr. Krediträntan beräknas på den aktuella skulden vid aviseringstillfället. Den nominella årliga räntan är för närvarande 19,75%.
Om betalning inte sker i rätt tid kommer du att påföras en förseningsavgift om för närvarande 60 kr. Du kommer också att bli debiterad en dröjsmålsränta med 2% per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker.

4. Faktureringsrutin näringsidkare
Om fakturan inte betalas i tid skickas en påminnelse till dig. Vid utebliven betalning lämnas fakturan till inkasso.

Leveransinformation

Leverans & Frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Aros Akustik i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Aros Akustik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Aros Akustik. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

Aros Akustik levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post och hemleverans med DHL alternativt med Schenker.

Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda..
Hemleverans – För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med DHL eller Schenker. Produkter som väger 1-30 kg och ej är skrymmande levereras med Postnord, antingen dagtid eller kvällstid. Läs här för mer information om hemleverans med Postnord. Produkter som väger mer än 30 kg och/eller är skrymmande levereras Produkterna med Schenker eller DHL. Hemleverans med Schenker eller DHL sker efter avisering inom i turlistan angivna postnummerområden. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att det finns någon som är tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Med hemleverans avses leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Fraktkostnad

Om Konsumenten väljer leveranssätt "Hämta i butik" tillkommer ingen fraktkostnad.
Vid köp av mer än 5000kr tillkommer ingen fraktkostnad.

Ej mottagen order

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 1125 kr ink moms för kostnader hänförliga till Aros Akustik administration, frakt, returfrakt och hantering.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-5 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Aros Akustik har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Aros Akustiks kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar
Aros Akustiks kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Aros Akustik åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Aros Akustik skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Aros Akustik tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Aros Akustik rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Returer & Ångerrätt

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter (gäller ej tillverkningsprodukt). Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Aros Akustik om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Aros Akustik för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Aros Akustik betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter Konsumenten önskar nyttja sin ångerrätt. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att Produkten har kommit åter eller till dess Konsumenten har lämnat ett bevis på att Produkten återsänts, det som sker först.

För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Aros Akustik innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Aros Akustík. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Ångerblankett finns på Konsumentverkets hemsida samt denna länk.

Tillverkningsprodukt (Beställningsvara)

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:

Använd den medskickade följesedeln vid eventuell retur. Notera orsak till retur. Om följesedeln är borttappad kontaktas kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se som skickar en följesedel via e-post.

Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Returer tas bara vid hela paket.

Returer efter överenskommelse tas oskadat material av vår lagerstandard i retur till 70 % av det fakturerade värdet.

Krav på retur ska ställas inom tre månader från att varan har mottagits. Specialprodukter återtages ej.

Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Aros Akustik rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Aros Akustik kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Skicka försändelsen som företagspaket!

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.

Reklamationer & Transportskador

Transportskada

Aros Akustik ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Aros Akustik kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se. Aros Akustiks kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Aros Akustik snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Aros Akustik.

Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.arosakustik.se säljs med reklamationsrätt i 3 år. En skadad eller defekt produkt bör upptäckas i skälig tid. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid inom ”skälig tid”. Vid reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se så att Aros Akustik kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Aros Akustik en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Aros Akustik. Vid en godkänd reklamation kommer Aros Akustik skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Aros Akustik. Konsumenten ersätts för eventuella fraktkostnader samt andra eventuella kostnader som uppkommit i samband med reklamationen. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Aros Akustik har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Aros Akustik betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Aros Akustik att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Aros Akustuk, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.

Sekretess & Integritet

1. Hantering av personuppgifter
Aros Akustik värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

2. Organisation och ansvar för personuppgifter
Aros Akustik AB
Kungsängsvägen 16
753 23 Uppsala
Organisationsnummer: 556803-6148 

Aros Akustik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Aros Akustik enligt GDPR.

3. Varför behandlar Aros Akustik dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till Aros Akustik använder vi dessa för de ändamål som krävs för t.ex. ett köpeavtal. Det vill säga kunna leverera din beställning och få betalt. Andra orsaker kan vara att hantera reklamationsärenden, garantier, marknadsföring och följa tvingande lagar som t.ex. bokföringslagen.

4. Vilka personuppgifter samlas in av Aros Akustik?
När du besöker Arosakustik.se, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information. (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

5. Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter delas av personal på Aros Akustik som hanterar utveckling av it-system, offert, order/försäljning eller ekonomi. Då Aros Akustik är personuppgiftsansvarig följer dessa personer också en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

6. Vem delar vi dina uppgifter med?
Aros Akustik delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller då det är tillåtet enligt lag. I de fall vi delar dina personuppgifter med tredje part har vi ett personuppgiftsbiträde som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. De företag som hjälper oss i dessa fall kan vara leverantörer, speditionsföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. Lagring och lagringstid.
På Aros Akustik hanterar och lagrar vi information om dig för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag t.ex. bokföringslagen. Aros Akustik har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig längre än nödvändigt.

8. Dina rättigheter?

Din rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Aros Akustik som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Din rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Aros Akustik behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Din rätt till rättelse:
I de fall dina uppgifter är felaktiga eller behöver kompletteras har du rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du har ett konto hos Arosakustik.se kan du redigera dina personuppgifter genom att logga in på din kundprofil.

Din rätt till radering:
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade som behandlats av Aros Akustik med undantag av följande situationer.

 • Du har ett pågående ärende med kundtjänst.
 • Du har en order som ännu inte har levererats.
 • Du har en obetald skuld hos Aros Akustik.
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part.
 • Vid ett köp så sparar vi dina personuppgifter kopplat till transaktionen i bokföringssyfte.


Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att:

 • Klicka på ”Avregistrera” i nyhetsbrevet.
 • Ändra inställningarna för ditt konto på Arosakustik.se genom att logga in och avregistrera nyhetsbrev.

 

Integritetspolicy - Onlineköp

Varför använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att hantera ditt köp online på Arosakustik.se där vi behandla din beställning och eventuella returer. Vid en beställning skickar vi dig meddelanden om leveransstatus eller övrig information gällande din beställning.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter och tjänster.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar lagstadgad minimiåldern för att genomföra köp online samt bekräfta din adress.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att bedöma vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • Kontaktinformation som t.ex. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter som t.ex. Personnummer, Kreditinformation, betalningshistorik.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Arosakustik

 • Kontaktinformation som t.ex. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation.

Betalningsleverantörer (Svea Checkout)

 • Kontaktinformation som t.ex. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter som t.ex. Personnummer, Kreditinformation, betalningshistorik.


Leverantörer/speditörer

 • Kontaktinformation:  Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Aros Akustik ska kunna hantera och leverera din order samt ta betalt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i 36 månader efter ditt senaste köp för eventuella reklamations- och garantiärenden.

Integritetspolicy - Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att hantera förfrågningar, order, klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via telefonsamtal, sms och e-post.


Vilka personuppgifter hanterar vi?

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation
 • personnummer, kreditinformation
 • Kundnummer
 • Samtlig korrespondens i ärendet
 • Leveransinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Aros Akustik

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalningsuppgifter som personnummer, kreditinformation

 

Leverantörer/speditörer

 • Kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.


Betalningsleverantörer .

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation
 • Betalningsuppgifter: personnummer, Kreditinformation, betalningshistorik.

 
OBS: Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan.


På vilken rättslig grund hanteras och sparas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Aros Akustik ska kunna hantera frågor kring

 • order
 • leverans
 • betalning
 • klagomål
 • reklamations- och garantiärenden


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Telefon och e-postmeddelanden sparas i 30 dagar.
 • Manuell order sparas i 36 månader.
 • Frågor om leverans och betalning sparas i 30 dagar.
 • Ärendehantering så som reklamations- och garantiärenden sparas i 12 månader.

 

Integritetspolicy - Offertförfrågan

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera din offertfråga på Aros Akustik.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter.

 • kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas av personal som hanterar offerter, order, försäljning och ekonomi på Aros Akustik.

På vilken rättslig grund hanteras och sparas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Aros Akustik ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din offert/prisfråga till dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter i max 12 månader efter vi skickat den senaste offerten till dig.

Integritetspolicy - Direktmarknadsföring

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden via e-post och sms. Aros Akustik vill ge dig relevant information, rekommendera produkter, och skicka personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • Kontaktuppgifter som namn, adress,  e-postadress och telefonnummer 
 • Orderhistorik
 • Vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas av personal på Aros Akustik som hanterar utveckling av it-system, order/försäljning. Då Aros Akustik är personuppgiftsansvarig följer dessa personer också en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt aktiva medgivande när du väljer att få direktmarknadsföring via Arosakustik.se

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.
Om du gör det kan inte Aros Akustik skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Klicka på ”Avregistrera” i nyhetsbrevet.
 • Ändra inställningarna för ditt konto på Arosakustik.se genom att logga in.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande, eller i 12 månader efter ditt senaste köp.

Fullgörande av skyldighet enligt lag

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
Vilket innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter och följa bokföringsregler i Sverige.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande typer av personuppgifter

 • kundnummer
 • ordernummer
 • namn
 • adress
 • överföringskonto
 • överföringsdatum

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas av personal på Aros Akustik som hanterar order/försäljning och ekonomi. Då Aros Akustik är personuppgiftsansvarig följer dessa personer också en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vi delar dina personuppgifter med redovisningsbyrå och revisor som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem. 

I de fall vi delar dina personuppgifter med tredje part har vi ett personuppgiftsbiträde som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Aros Akustik ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

Kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid ett senare besök på den aktuella webbplatsen. Du kan välja att inte godkänna användningen av cookies, eller ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren. Observera att du, om du väljer att inte acceptera cookies, inte kommer kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Varför använder vi Cookies?

Aros Akustik använder cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Vi använder också cookies för att tekniskt följa vad en användare gör på vår webbplats, som att mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv.

Vilka typer av cookies hanterar vi?

Det finns två typer av cookies: temporära och permanenta. Aros Akustik använder bägge typerna.

 • Temporära cookies också kallade sessionscookies lagras temporärt i din dator. De försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Permanenta cookies sparar en fil som ligger kvar på din dator. De används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.


Oberoende av vilken typ av cookies som används sparas ingen personlig information om dig som besökare.

Tredjepartscookies.
Trediepartscookies används bland annat för att föra statistik över hur våra besökare navigerar på vår webbplats. Aros Akustik behöver statistiken för att kunna anpassa och utveckla funktioner, och kunna anpassa sin marknadsföring till relevanta och kundanpassade förslag.

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets cookies innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Google Analytics lagrar bland annat information om:

 • när användaren besökte webbplatsen första gången
 • när användaren besökte webbplatsen senast
 • när användarens nuvarande besök påbörjades
 • hur många gånger användaren besökt webbplatsen
 • vilken webbläsare som används
 • hur användaren hittade till webbplatsen (trafikkällor).
 • återkommande besökare
 • hur användaren navigerar på vår webbplats.

 

Hur kan jag hindra att kakor lagras på min dator eller mobila enhet?

De flesta webbläsare går att konfigurera så att du helt kan blockera användningen av kakor.

Du kan också välja att ställa in din webbläsare så att du aktivt får acceptera varje ny kaka en webbplats skickar till din dator.

Om din webbläsare erbjuder den möjligheten kan du som användare ställa in en anpassad policy som innebär att du kan surfa med så få begränsningar som möjligt men ändå minimera de risker som kakor medför. Du kan till exempel välja att spärra tredjepartskakor så att den som försöker kartlägga din aktivitet på webben får svårare att kartlägga din aktivitet på mer än en webbplats.

Vissa webbläsare ger dig möjlighet att registrera de webbplatser som du ofta besöker som betrodda webbplatser vilket innebär att kakor från dessa webbplatser alltid accepteras. För övriga webbplatser kan du som användare välja att manuellt ta ställning till varje ny kaka eller att spärra kakor helt.

Total eller delvis avstängning av kakor är enkelt att genomföra men det kan få en del konsekvenser. Till exempel kan de webbplatser som kräver inloggning bli omöjliga att använda och det kan i vissa fall bli omöjligt att beställa varor.

Övrigt

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Aros Akustiks skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Aros Akustik förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Aros Akustik rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation

Produkter återföljs av bruksanvisning i fysisk eller digital form som Konsumenten behöver för användning av produkten. Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Aros Akustik reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.arosakustik.se. Aros Akustik reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.arosakustik.se kan avvika med produktnamnet.

Om ett fel förekommer har Konsumenten sin reklamationsrätt.

Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Aros Akustik följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av Aros Akustiks allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Aros Akustiks kundservice via butiken@arosakustik.se eller på 018-100220

Aros Akustik besvarar samtliga mail inom 48 timmar på vardagar.