Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Aros Akustik AB, organisationsnummer 556803-6148, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Aros Akustik. Vid försäljning till Konsument tillämpar Aros Akustik de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.arosakustik.se. Aros Akustik träffar avtal om köp med Konsumenten när Konsumenten trycker på ”Slutför Köp”. Aros Akustik ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Aros Akustik ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige. Konsumenten samt Aros akustik är bundna av en beställning som görs på www.arosakustik.se när Konsumenten trycker på ”Slutför köp”. Därmed innebär beställningen en skyldighet för Konsumenten att betala och Aros Akustik en skyldighet att ombesörja beställd Produkt. För det fall att en Produkt i Aros Akustik sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vid dessa tillfällen kontaktas Konsumenten av Aros Akustik som informerar om detta.

Priser

Samtliga priser som anges på www.arosakustik.se inkluderar mervärdesskatt (moms). Aros Akustik reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel. Om ett uppenbart fel uppdagas reserverar sig Aros Akustik rätten att ändra priset på ordern med Konsumentens godkännande. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Aros Akustik orderbekräftelse. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall ändras eller annulleras ordern.

Betala

Aros Akustik erbjuder dig fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning i samarbete med Klarna. Betallösningen kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du Aros Akustiks villkor.

Fakturakostnad tillkommer ej. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du identifierats. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt.

Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. När du identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis välja fritt mellan de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Klarna och Klarna Checkout följer de så kallade Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) samt innehar SSL-certifikat.

Leverans & frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Aros Akustik i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Aros Akustik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Aros Akustik. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

Aros Akustik levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post och hemleverans med DHL alternativt med Schenker.

  • Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda..
  • Hemleverans – För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med DHL eller Schenker. Produkter som väger 1-30 kg och ej är skrymmande levereras med Postnord, antingen dagtid eller kvällstid. Läs här för mer information om hemleverans med Postnord. Produkter som väger mer än 30 kg och/eller är skrymmande levereras Produkterna med Schenker eller DHL. Hemleverans med Schenker eller DHL sker efter avisering inom i turlistan angivna postnummerområden. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att det finns någon som är tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Med hemleverans avses leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Fraktkostnad

Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad.

Ej mottagen order

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 1125 kr ink moms för kostnader hänförliga till Aros Akustik administration, frakt, returfrakt och hantering.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-5 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Aros Akustik har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Aros Akustuks kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar
Aros Akustiks kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Aros Akustik åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Aros Akustik skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Aros Akustik tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Aros Akustik rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Transportskada

Aros Akustik ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Aros Akustik kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se. Aros Akustiks kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Aros Akustik snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Aros Akustik

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter (gäller ej tillverkningsprodukt). Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela Aros Akustik om detta inom denna frist. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Aros Akustik för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Aros Akustik betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter Konsumenten önskar nyttja sin ångerrätt. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att Produkten har kommit åter eller till dess Konsumenten har lämnat ett bevis på att Produkten återsänts, det som sker först.

För att använda sig av ångerrätten ska Konsumenten alltid kontakta Aros Akustik innan Konsumenten returnerar en Produkt. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten till Aros Akustík. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Ångerblankett finns på Konsumentverkets hemsida samt denna länk.

Tillverkningsprodukt (Beställningsvara)

Observera att ångerrätt ej gäller för tillverkningsprodukt eftersom denna är speciellt tillverkad utifrån Konsumentens specifikationer. Produkten kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans. Om en Produkt definieras som Tillverkningsprodukt anges detta på avsedd produkts produktsida.

Returer

Vid åberopande av ångerrätt och öppet köp gäller följande:

Använd den medskickade följesedeln vid eventuell retur. Notera orsak till retur. Om följesedeln är borttappad kontaktas kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se som skickar en följesedel via e-post.

Konsumenten har rättighet att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

Vid retur står Konsumenten för returfrakten och returrisken för den ångrade Produkten, därför är det viktigt att Produkten inte kan komma till skada under returtransporten. Konsumenten rekommenderas att returnera ångrad Produkt i oskadad originalförpackning med tillhörande emballage.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver Konsumenten kunna påvisa köp och Aros Akustik rekommenderar att orderbekräftelse och betalningsreferens sparas som kvitto på köpet. Aros Akustik kan komma att debitera Konsumenten eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Skicka försändelsen som företagspaket!

Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Dessa hämtas inte ut.

Reklamation

Alla Produkter som säljs på www.arosakustik.se säljs med reklamationsrätt i 3 år. En skadad eller defekt produkt bör upptäckas i skälig tid. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid inom ”skälig tid”. Vid reklamationsärenden ska Konsumenten kontakta kundservice snarast möjligt på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se så att Aros Akustik kan åtgärda felet. I reklamationsärenden gör Aros Akustik en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Vid de fall där en vara byts ut åligger det Konsumenten att returnera felaktig Produkt till Aros Akustik. Vid en godkänd reklamation kommer Aros Akustik skicka en fraktsedel till Konsumenten för returnering av Produkten. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Aros Akustik. Konsumenten ersätts för eventuella fraktkostnader samt andra eventuella kostnader som uppkommit i samband med reklamationen. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Aros Akustik har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om felet är av väsentlig betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Aros Akustik betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar efter att returen registrerats som mottagen eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka.

Konsumenten bör spara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felaktiga Produkter får inte monteras, då anses Konsumenten ha godkänt sin leverans. Detta gäller dock inte om omständigheter gör att det först vid montering går att se att Produkten ifråga är felaktig. Vid dessa fall kommer Aros Akustik att åtgärda felet.

Konsumenten bör inte boka hantverkare förrän kontroll gjorts att rätt Produkt har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver Aros Akustuk, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan. Detta är för att kunna hantera Konsumentens reklamation på distans och snabbare ge Konsumenten hjälp i sitt ärende.

Sekretess

I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att Aros Akustik lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Aros Akustik dokumenterar även viss kommunikation som Aros Akustik har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Aros Akustik. Aros Akustik kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Aros Akustik har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Aros Akustik lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Aros Akustik svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inte ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten.

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

Aros Akustik använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Aros Akustiks skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Aros Akustik förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Aros Akustik rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation

Produkter återföljs av bruksanvisning i fysisk eller digital form som Konsumenten behöver för användning av produkten. Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Aros Akustik reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.arosakustik.se. Aros Akustik reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.arosakustik.se  kan avvika med produktnamnet.

Om ett fel förekommer har Konsumenten sin reklamationsrätt.

Övrigt

På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Aros Akustik följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av Aros Akustiks allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Aros Akustiks kundservice via butiken@arosakustik.se eller på 018-100220

Aros Akustik besvarar samtliga mail inom 48 timmar på vardagar.

Webshop