Leverans & Frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Aros Akustik i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Aros Akustik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Aros Akustik. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

Aros Akustik levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post och hemleverans med DHL alternativt med Schenker.

  • Varubrev – För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda..
  • Hemleverans – För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med DHL eller Schenker. Produkter som väger 1-30 kg och ej är skrymmande levereras med Postnord, antingen dagtid eller kvällstid. Läs här för mer information om hemleverans med Postnord. Produkter som väger mer än 30 kg och/eller är skrymmande levereras Produkterna med Schenker eller DHL. Hemleverans med Schenker eller DHL sker efter avisering inom i turlistan angivna postnummerområden. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att det finns någon som är tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Med hemleverans avses leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Fraktkostnad

Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad.

Ej mottagen order

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 1125 kr ink moms för kostnader hänförliga till Aros Akustik administration, frakt, returfrakt och hantering.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-5 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att Aros Akustik har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta Aros Akustuks kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar
Aros Akustiks kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Aros Akustik åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda Aros Akustik skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar Aros Akustik tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

Aros Akustik rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Transportskada

Aros Akustik ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till Aros Akustik kundservice på 018-100220 eller via butiken@arosakustik.se. Aros Akustiks kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till Aros Akustik snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från Aros Akustik

Webshop