• BMW Bavaria Danderyd

    Leverans och montage av undertak och gipsskärmar på Ca 3000 m2
    Material som används levererades från Parafon och Gyptone.

    Beställare: Wäst Bygg AB

Webshop