• BMW Novation Uppsala

    Ut och tillbyggnaden av den moderna Bmw återförsäljaren Novation.
    Ca 6000 m2 Parafon Exclusive E15 1200x1200x18mm sitter upp i både svart och vit utförande.

    Beställare: AB Lindborg & Söner

Webshop