Gasellföretag 2016 & 2017

I Uppsala var Aros Akustik ett av totalt 34 st företag som vann gasellpriset, 2016 vilket vi är väldigt stolta över.
År 2017 var vi nominerade som ett igen.

 

Fakta om Gasellpriset

För att utses till Gasell behöver företaget uppfylla kriterier som baseras på de fyra sista årsredovisningarna.

En Gasell har en omsättning som överstiger 10 Mkr, har minst 10 anställda, har fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.

Gasellen har ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.

I allt väsentligt ska bolaget ha vuxit organiskt, ej genom förvärv eller fusioner, samt ha sunda finanser.

Källa: Dagens Industri

Webshop