• Igelgrundet Forsmark

    Vi leverera och monterade Ca 4600m2 Parafon Exclusive A 600x600x18/40mm till nybyggnationen som stod färdig i December 2016.
    Byggnaden är ett personalboende med 430 rum.

    Beställare: NCC Construction Sverige AB

Webshop