• Kallhäll Station

    Vi levererade och monterade Ca 5000m2 Träullit 1200x600x25mm ute på perronger i Kallhäll Station. Inne i stationsbyggnaden monterades mjuka undertak i form av Paroc CGL och Parafon DB42.

    Beställare: Skanska Sverige AB

Webshop